Yaquina Tribe

Yaquina Indians. A small tribe, but the most important division of the Yakonan family, formerly living about Yaquina River and Bay, west Oregon. By the early explorers and writers they were classed with the Salishan tribes to the north, but later were shown to be linguistically independent. The tribe is now practically extinct. There are a few survivors, for the greater part of mixed blood, on the Siletz Reservation, Oregon. According to Dorsey 1Jour. Am. Folk-lore, 111, 229, 1890 the following were villages of the Yaquina:

On the north side of Yaquina river:

 • Holukhik
 • Hunkkhwitik
 • Iwai
 • Khaishuk
 • Khilukh
 • Kunnupiyu
 • Kwulai
 • Kyaukuhu
 • Kyuwatkal
 • Mipshuntik
 • Mittsulstik
 • Shash
 • Thlalkhaiuntik
 • Thlekakhaik
 • Tkhakiyu
 • Tshkitshiauk
 • Tthilkitik
 • Ukhwaiksh
 • Yahal
 • Yikkhaich

On the south side of the river:

 • Atshuk
 • Chulithltiyu
 • Hakkyaiwal
 • Hathletukhish
 • Hitshinsuwit
 • Hiwaitthe
 • Kaku
 • Khaiyukkhai
 • Khitalaitthe
 • Kholkh
 • Khulhanshtauk
 • Kilauutuksh
 • Kumeukwu
 • Kutshuwitthe
 • Kwaitshi
 • Kwilaishauk
 • Kwulchichicheshk
 • Kwullaish
 • Kwullakhtauik
 • Kwutichuntthe
 • Mulshintik
 • Naaish
 • Paiinkkhwutthu
 • Pikiiltthe
 • Pkhulluwaaiithe
 • Pkuuniukhtauk
 • Puunttlriwaun
 • Shilkhotshi
 • Shupauk
 • Thlekwiyauik
 • Thlelkhus
 • Thlinaitshtik
 • Thlukwiutshthu
 • Tkulmashaauk
 • Tuhaushuwitthe
 • Tulshk

Footnotes:   [ + ]

1.Jour. Am. Folk-lore, 111, 229, 1890
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.