Maskoki Word Similarities

In the following comparative table I have gathered some terms of Maskoki which coincide in two or more of the dialects. The table may be helpful for giving a general idea of the lexical differences existing between the dialects explored:

Cha′htaChicasaAlibamuKossátiCreekSeminoleHitchitiApalchiMikasuki
Warriortáskatáskatastenukfhatastanókitaskáyataskáyahú′li-tipitaskalatasikiá′hli
Womanohóyoehó, ihótéyihóktihóktitäigitaiki
Footíyiiyii-pát′hai-pát′haíliilii-paláshiia, yaili-palasi
Village, towntamahaóklaólaólatálofatálofaóklitófun (obj. case)ókli
Chiefmíngomínkomíkomíkumíkomíkomíkimíki
Housetchukatchúkaisháísatchû′kutchûkutchíkitchíkatchíki
Knifebáshprobushproisláfkaislátkaiskalafkiiskalafki
Canoepínipínipi′lúdshipi′lódshi (dim)pi′lótsi, pi′lipi′lódshi (dim)
Firelúaklúakítitigbatútkatútkaítiíti
Wateróka, uk′haókaókiókio-íwa, u-íwao-íwaókióki
Earth, landyákniyák′neihániihániíkanaíkanayákniyákni
Stone, rocktálitáletálitálitchátotchátotálitale
Woodítiītiituítuituítuahía′li
Sunháshihashéhasiehásihásihásihásihasi
Moonháshihashé nenakáhasi-nissini′la hásihás-lisihas-ótalihitok (month)has-otali
Thunderhilóshahilóhatonokóχkawinei′hkátinítkitinítkitonuká′htchitonokatchi
Pinetíaktíaktchúyetchúyetchólitchoyi
Maizetántchitántchitchasiétchásiádshi, átchiádshiáspiáspi
Grassháshukháshukássipáhipáhipáhipáhi
Bearnítanitaníktaniktanok’húsinokosenoχû′sinókosi
Deerissiíssiítchuidshuítchuítchoitchiitchi
Birdhúshifushéfósifosifúsuafosua, fúswafosifusi
Fishnanínanné′lá′lu′lá′lu′lá′lu′lá′lu′lá′li′lá′li
Goodatchúkmakanóasukáheno, kánuhí′lihi′lihí′lihí′li
Whiteháta, tóbitohobihátkahátgahátkihátkihátgihatki
Redhúmmahómmahúmmahúmmatchátitchátikitistchikitiski
Blacklúsalósalótchalúdsalástilástilódshilútchi
Allmómaoklunháwayamúluwayíliomálgaomálgalápkiámali, ilúngtalápki
Oneatcháfatcháffatchafákatchafákahámgrinhámgrin′lámin′lámin
Twotúklotókolotokolótúglohokólinhokólintúklantóklan
Threetutchínatotchénatut′chínatutchínantut′tchínintut′tchínintutchínantusatot′tchínan
Fourúshtaoshtáostákaostákanóshtinóshtinsitákintchitákin
Fiveta′lápita′lápeta′lápitsahupágatcha′hkpniítcha’hki′pintchákgipantcha′hkípin
Sixhanálihannálehánaliahhana′linipákinipákinípaginipákin
Sevenuntúkloontoklóhontók’lohontóklunkolapákinkolapákinkolapákinkolapákin
Eightuntotchínaontutchénahontot’chinaundetsínantchinapákintchinapákintusnapákintosnapákin
Ninetchakálitchakáleibitchá’hkalipitchakálinostapákinostapákinustapákinostapákin
Tenpokólipokólepokólipokólepálinpálinpokólinpokólin
To Seepisapissahitchashitchushídshitahídshitahitchígipitchahidshíki

 


Collection:
Gatschet, Albert S. A Migration Legend of the Creek Indians. Pub. D.G. Brinton, Philadelphia, 1884.

Search Military Records - Fold3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top