Maskoki Word Similarities

Last Updated on October 20, 2012 by Dennis

In the following comparative table I have gathered some terms of Maskoki which coincide in two or more of the dialects. The table may be helpful for giving a general idea of the lexical differences existing between the dialects explored:

Cha′htaChicasaAlibamuKossátiCreekSeminoleHitchitiApalchiMikasuki
Warriortáskatáskatastenukfhatastanókitaskáyataskáyahú′li-tipitaskalatasikiá′hli
Womanohóyoehó, ihótéyihóktihóktitäigitaiki
Footíyiiyii-pát′hai-pát′haíliilii-paláshiia, yaili-palasi
Village, towntamahaóklaólaólatálofatálofaóklitófun (obj. case)ókli
Chiefmíngomínkomíkomíkumíkomíkomíkimíki
Housetchukatchúkaisháísatchû′kutchûkutchíkitchíkatchíki
Knifebáshprobushproisláfkaislátkaiskalafkiiskalafki
Canoepínipínipi′lúdshipi′lódshi (dim)pi′lótsi, pi′lipi′lódshi (dim)
Firelúaklúakítitigbatútkatútkaítiíti
Wateróka, uk′haókaókiókio-íwa, u-íwao-íwaókióki
Earth, landyákniyák′neihániihániíkanaíkanayákniyákni
Stone, rocktálitáletálitálitchátotchátotálitale
Woodítiītiituítuituítuahía′li
Sunháshihashéhasiehásihásihásihásihasi
Moonháshihashé nenakáhasi-nissini′la hásihás-lisihas-ótalihitok (month)has-otali
Thunderhilóshahilóhatonokóχkawinei′hkátinítkitinítkitonuká′htchitonokatchi
Pinetíaktíaktchúyetchúyetchólitchoyi
Maizetántchitántchitchasiétchásiádshi, átchiádshiáspiáspi
Grassháshukháshukássipáhipáhipáhipáhi
Bearnítanitaníktaniktanok’húsinokosenoχû′sinókosi
Deerissiíssiítchuidshuítchuítchoitchiitchi
Birdhúshifushéfósifosifúsuafosua, fúswafosifusi
Fishnanínanné′lá′lu′lá′lu′lá′lu′lá′lu′lá′li′lá′li
Goodatchúkmakanóasukáheno, kánuhí′lihi′lihí′lihí′li
Whiteháta, tóbitohobihátkahátgahátkihátkihátgihatki
Redhúmmahómmahúmmahúmmatchátitchátikitistchikitiski
Blacklúsalósalótchalúdsalástilástilódshilútchi
Allmómaoklunháwayamúluwayíliomálgaomálgalápkiámali, ilúngtalápki
Oneatcháfatcháffatchafákatchafákahámgrinhámgrin′lámin′lámin
Twotúklotókolotokolótúglohokólinhokólintúklantóklan
Threetutchínatotchénatut′chínatutchínantut′tchínintut′tchínintutchínantusatot′tchínan
Fourúshtaoshtáostákaostákanóshtinóshtinsitákintchitákin
Fiveta′lápita′lápeta′lápitsahupágatcha′hkpniítcha’hki′pintchákgipantcha′hkípin
Sixhanálihannálehánaliahhana′linipákinipákinípaginipákin
Sevenuntúkloontoklóhontók’lohontóklunkolapákinkolapákinkolapákinkolapákin
Eightuntotchínaontutchénahontot’chinaundetsínantchinapákintchinapákintusnapákintosnapákin
Ninetchakálitchakáleibitchá’hkalipitchakálinostapákinostapákinustapákinostapákin
Tenpokólipokólepokólipokólepálinpálinpokólinpokólin
To Seepisapissahitchashitchushídshitahídshitahitchígipitchahidshíki

 


Collection:
Gatschet, Albert S. A Migration Legend of the Creek Indians. Pub. D.G. Brinton, Philadelphia, 1884.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Access Genealogy

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top